Biomedical applications of additive manufacturing: present and future

Sunpreet Singh, Seeram Ramakrishna, Carlijn V.C. Bouten (Redacteur), Roger Narayan (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

58 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Biomedical applications of additive manufacturing: present and future'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen