Biomechanically constrained surface registration: Application to MR-TRUS fusion for prostate interventions

Siavash Khallaghi, C Antonio Sánchez, Abtin Rasoulian, Yue Sun, Farhad Imani, Amir Khojaste, Orcun Goksel, Cesare Romagnoli, Hamidreza Abdi, Silvia Chang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)2404-2414
Aantal pagina's11
TijdschriftIEEE Transactions on Medical Imaging
Volume34
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit