Biomechanica van orthopaedische implantaten

H.W.J. Huiskes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

97 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)81-86
TijdschriftKlinische Fysica
Volume93
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit