Biomaterial-based in situ tissue engineering of heart valves

C.V. Bouten, A.I. Smits, H. Talacua, D.E. Muylaert, H.M. Janssen, A.W. Bosman, M.C. Verhaar, P.Y.W. Dankers, Anita Driessen - Mol, J. Kluin, F.P.T. Baaijens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

8 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)S6-S6
TijdschriftTissue engineering. Part A
Volume21
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 sep 2015

Citeer dit