Biologically active polymersomes from amphiphilic glycopeptides

J. Huang, C. Bonduelle, J. Thevenot, S. Lecommandoux, A. Heise

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

208 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Biologically active polymersomes from amphiphilic glycopeptides'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen