Biological purification of waste gases

S.P.P. Ottengraf, R.M.M. Diks

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)41-45
  TijdschriftChimica Oggi
  Volume8
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit