Biofunctional nanorods in supramolecular thermoplastic elastomers

E. Wisse, E.W. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Abstract only
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)775-776
TijdschriftPMSE Preprints
Volume96
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Biofunctional nanorods in supramolecular thermoplastic elastomers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit