Bio-based semi-aromatic polyesters for coating applications

E. Gubbels, J.P. Drijfhout, C. Posthuma-van Tent, L. Jasinska - Walc, B.A.J. Noordover, C.E. Koning

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  21 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Bio-based semi-aromatic polyesters for coating applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen