Bio-based composite pedestrian bridge.Part 1: design and optimization

Joris Smits, Rafail Gkaidatzis, Rijk Blok, Patrick M. Teuffel

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

453 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bio-based composite pedestrian bridge.Part 1: design and optimization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science