Binomial collisions and near collisions

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer#A64
Pagina's (van-tot)1-8
TijdschriftIntegers : Electronic Journal of Combinatorial Number Theory
Volume17
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit