Binding of lambda carrageenan to bovine serum albumin and non-equilibrium effects of complexation

Yurij Antonov (Corresponding author), Paula Moldenaers, Ruth M. Cardinaels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
34 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Binding of lambda carrageenan to bovine serum albumin and non-equilibrium effects of complexation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science