Binding of disordered peptides to kelch: insights from enhanced sampling simulations

T.N. Do, W.Y. Choy, M.E.J. Karttunen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Binding of disordered peptides to kelch: insights from enhanced sampling simulations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen