Bin-packing with fragile objects and frequency allocation in cellular networks

N. Bansal, Z. Liu, A. Sankar

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  11 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Bin-packing with fragile objects and frequency allocation in cellular networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Computer Science

  Mathematics