Bimanual and unimanual length perception

V. Panday, W.M. Bergmann Tiest, A.M.L. Kappers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Samenvatting

From previous studies, it is unclear how bimanual length discrimination differs from unimanual length discrimination. To investigate the difference, we designed an experiment with four conditions. In the first two conditions, unimanual and bimanual discrimination thresholds are determined. In the third and fourth conditions, length is explored with the two index fingers like in the bimanual condition, but the reference is either internal, by clasping the hands together, or external, by grasping handles connected to the table. We find that thresholds for the unimanual condition (7.0 %) and the clasping condition (9.2 %) are both lower than for the bimanual condition (16 %) and the grasping handles condition (15 %). We conclude that when discriminating length unimanually and bimanually while clasping the hands together, the internal reference within the hand can be used and that explains the lower discrimination thresholds. © 2014 Springer-Verlag.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2827-2833
Aantal pagina's7
TijdschriftExperimental Brain Research
Volume232
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bimanual and unimanual length perception'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit