Bilaterale arteria-mammariachirurgie of P.T.C.A. voor meertakscoronarialijden? Klinische kortetermijnresultaten

E. Berreklouw, J.Th.M. Wijnen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)161-172
  TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Cardiologie
  Volume4
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit