Bijzonder type lagering van de spanplaat bij zware carrouseldraaibanken

J.C. Tonnon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

28 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)427-428
TijdschriftMetaalbewerking
Volume28
Nummer van het tijdschrift21
StatusGepubliceerd - 1963

Citeer dit