Bijsturing anders bekeken : een proces-gericht herontwerp van de bijsturing

R.H.C. Delnooz, Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Stan Ackermans Instituut. Logistics Management Systems (LMS)

Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

Originele taal-2Nederlands
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
Begeleider(s)/adviseur
  • Bertrand, J.W.M. (Will), Begeleider
  • Broekmeulen, Rob A.C.M., Begeleider
  • Smeets, Tjeu, Externe begeleider
  • Liet, W., Externe begeleider, Externe Persoon
Datum van toekenning1 jan 2002
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-444-0244-7
StatusGepubliceerd - 2002

Bibliografische nota

Eindverslag

Citeer dit