Bijnaperiodieke multiplicatieve functies

N.G. Bruijn, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  39 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)81-95
  TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
  Volumeserie 2, 22
  StatusGepubliceerd - 1943

  Citeer dit