Big data en Smart Cities

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8-11
Aantal pagina's3
TijdschriftStadswerk : Tijdschrift voor Ruimtelijke Inrichting en Milieu
Volume2016
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - nov. 2016

Citeer dit