Big data en gerelateerde begrippen gedefinieerd

John G.M. Steenbruggen, E. Beinat, P. Nijkamp, M. Opmeer, J.M. Smits, F. Van der Kroon

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportProfessioneel

11 Downloads (Pure)

Samenvatting

De hoeveelheid digitale data is de laatste jaren explosief gegroeid. De afgelopen twee jaar stond het thema ‘Big Data’ (en de daarmee samenhangende Big Data revolutie1) hoog op de agenda van de business en IT-wereld. Ook bij de beleidsmakers en de overheidsorganisaties heeft dit thema nadrukkelijk de aandacht. In de huidige digitale samenleving is de term ‘Big Data’ echter een ‘buzzword’ geworden, waarin ‘data-bergen’ (‘mountains of data’) het traditionele schaarse-data landschap lijken te overvleugelen. Deze data komen uit vele bronnen: GPS, GSM, camera’s, sensoren, websites, sociale media. De enorme groei van de hoeveelheid en diversiteit van digitale data, geeft organisaties steeds meer de mogelijkheid om bijvoorbeeld het gedrag van mensen en bedrijven te monitoren, te duiden en zelfs te voorspellen.
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productie's-Gravenhage
UitgeverijRijkswaterstaat
Opdrachtgevend orgaanRIKZ, Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Aantal pagina's26
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit