Bifurcations of equilibrium sets for a class of mechanical systems with dry friction

J.J.B. Biemond, N. Wouw, van de, H. Nijmeijer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

44 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 7th European Nonlinear Dynamics Conference (ENOC2011), 24-29 July 2011, Rome, Italy
Pagina's1-2
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit