Bifurcation-based shimmy analysis of landing gears using flexible multibody models

Camiel Beckers, A. Emre Öngüt, G. Verbeek, Rob Fey, Yves Lemmens, Nathan van de Wouw

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Bifurcation-based shimmy analysis of landing gears using flexible multibody models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen