Bifurcation analysis versus maximum force criteria in formability limit assessment of stretched metal sheets

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
112 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bifurcation analysis versus maximum force criteria in formability limit assessment of stretched metal sheets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen