Bidentate silane stationary phases for reversed-phase high-performance liquid chromatography

J.J. Kirkland, J.B. Adams, M.A. Straten, van, H.A. Claessens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

132 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4344-4352
TijdschriftAnalytical Chemistry
Volume70
Nummer van het tijdschrift20
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit