Biases in incident reporting databases: An empirical study in the chemical process industry

T.W. Schaaf, van der, L. Kanse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

91 Citaten (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Biases in incident reporting databases: An empirical study in the chemical process industry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen