Biased motion vector interpolation for reduced video artifacts.

G. Haan, de (Uitvinder), E.B. Bellers (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Originele taal-2Engels
OctrooinummerEP1627533 A2
StatusGepubliceerd - 22 feb 2006

Citeer dit