Bias in international index numbers : a mathematical elucidation

J. IJzeren, van

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

  78 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Hungarian Academy of Sciences
  Begeleider(s)/adviseur
  • Köves, P., Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning2 nov. 1987
  Plaats van publicatieS.l.
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's90-9001847-6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit