Bias-free, low power and optically driven InP on SOI switch for remotely configurable photonic packet switches

O. Raz, M. Tassaert, G. Roelkens, D. van Thourhout, H.J.S. Dorren

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bias-free, low power and optically driven InP on SOI switch for remotely configurable photonic packet switches'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen