Bias-Dependent Visualization of Electron Donor (D) and Electron Acceptor (A) Moieties in a Chiral DAD Triad Molecule

A. Miura, Z. Chen, H. Uji-i, S. Feyter, de, M. Zdanowska, P. Jonkheijm, A.P.H.J. Schenning, E.W. Meijer, F. Würthner, F.C. Schryver, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

87 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bias-Dependent Visualization of Electron Donor (D) and Electron Acceptor (A) Moieties in a Chiral DAD Triad Molecule'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology