Bi-directional ultra-wideband services over large-core POF-PON based home networks

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bi-directional ultra-wideband services over large-core POF-PON based home networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering