Beyond the 100 Gbaud directly modulated laser for short reach applications

Jianou Huang, Chao Li, Rongguo Lu, Lianyan Li, Zizheng Cao (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Beyond the 100 Gbaud directly modulated laser for short reach applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen