Beyond reported history: Strikes that never happened

Martha van den Hoven, Antal van den Bosch, Kalliopi Zervanou

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 1st International AMICUS Workshop on Automated Motif Discovery in Cultural Heritage and Scientific Communication Texts, October 2010, Vienna, Austria
RedacteurenSándor Darányi, Piroska Lendvai
Pagina's20-28
Aantal pagina's9
StatusGepubliceerd - 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit