Beyond “one-size-fits-all” platforms: Applying Campbell's paradigm to test personalized energy advice in the Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Beyond “one-size-fits-all” platforms: Applying Campbell's paradigm to test personalized energy advice in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen