Beyond Mechanical Recycling: Giving New Life to Plastic Waste

Ina Vollmer, Michael J.F. Jenks, Mark C.P. Roelands, Robin J. White, Toon van Harmelen, Paul de Wild, Gerard P. van der Laan, Florian Meirer, Jos T.F. Keurentjes, Bert M. Weckhuysen (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenAcademicpeer review

66 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Beyond Mechanical Recycling: Giving New Life to Plastic Waste'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen