Beyond command and control: tensions arising from empowerment initiatives

S. van Baarle (Corresponding author), S.A.M. Dolmans, A.S.A. Bobelyn, A.G.L. Romme

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
122 Downloads (Pure)
Filter
Boek

Zoekresultaten