Beyond command and control: tensions arising from empowerment initiatives

S. van Baarle (Corresponding author), S.A.M. Dolmans, A.S.A. Bobelyn, A.G.L. Romme

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
126 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Beyond command and control: tensions arising from empowerment initiatives'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Psychology