Beyond asymmetric choice : a note on some extensions

W.M.P. Aalst, van der, E. Kindler, J. Desel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3-13
TijdschriftPetri Net Newsletter
Volume55
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit