Bewegingen in kwaliteitsland : waar bent u morgen?

F.A.P. vd Weiden, R.J. Kusters, J.J.M. Trienekens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Voor u liggen de uitkomsten van het onderzoek 'Waar bent u morgen? Bewegingen in kwaliteitsland'. Dit artikel is een coproductie van KEMA Quality en de TV Eindhoven. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een enquete. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van veranderende opvattingen en benaderingen van kwaliteit en kwaiiteitsmanagement (en dus de kwaliteitsmanager) in relatie tot een aantal ontwikkelingen die in het bedrijfsleven te signaleren zijn.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)3-9
TijdschriftBedrijfskundig Vakblad
Volume14
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit