Beweeg- en voedingsinterventie voor basisschoolkinderen: Evaluatie van KEIGAAF

S.R.B. Verjans-Janssen, Dave H.H. Van Kann, Sanne M.P.L. Gerards, Steven Vos, Maria W.J. Jansen, Stef Kremers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Een groot deel van de Nederlandse kinderen voldoet niet aan de richtlijnen met
betrekking tot de hoeveelheid beweging en gezonde voeding. De bottom-up-aanpak van het KEIGAAF-project moet dit veranderen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)27-29
Aantal pagina's3
TijdschriftVoeding NU
Volume11
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit