Better printheads via simulation : flow-3D helped double the print speed of a new wide-format printer without sacrificing quality

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)46-49
Aantal pagina's4
TijdschriftDesktop Engineering
Volume13
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit