Betrouwbaarheid resultaten garanderen kwaliteitsbewaking bij CFD-simulaties

E. Djunaedy, J.L.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Als CFD-simulaties worden gebruikt bij onderzoek naar en ontwikkeling van software, moet rekening worden gehouden met een aantal problematische aspecten. De indrukwekkende uitvoerplaatjes staan niet zonder meer garant voor kwaliteit. Een belangrijk kwaliteitsaspect betreft de invoerparameters. Reden genoeg voor de bouwwereld om met kwaliteitsrichtlijnen voor CFD-toepassingen te komen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)832-837
Aantal pagina's6
TijdschriftVVplus
Volume61
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit