Betonsteenconstructies gereed voor prefabricage

D.R.W. Martens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Het begrip steen roept bij de meeste mensen het beeld op van een baksteen. Nochtans bestaan er nog vele andere materialen om steenconstructies te kunnen bouwen. Betonsteen, kalkzandsteen of natuursteen zijn minder goed bekend en bijgevolg onbemind. Toegepast in de gevel kende betonsteen in de tweede helft van de vorige eeuw enige opgang, doordat enkele vooraanstaande architecten graag gebruikmaakten van dit materiaal. Als constructief materiaal wordt betonsteen in Nederland maar zeer beperkt toegepast, terwijl het in andere landen voor de hand ligt om dragende wanden met betonsteenblokken te bouwen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)16-20
Aantal pagina's5
TijdschriftCement
Volume56
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit