Beter slapen: impact luchtkwaliteit en ventilatie op de slaapkwaliteit

A.C. Boerstra, Marije te Kulve

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

48 Downloads (Pure)

Samenvatting

Onderzoek in woningen laat zien dat de hoeveelheid verse luchttoevoer in slaapkamers vaak onvoldoende is. Door de relatief lange blootstellingsduur is een goede luchtkwaliteit in de slaapruimte (ook in bijvoorbeeld hotels en de gezondheidszorg) extra belangrijk. In het algemeen kan onvoldoende ventilatie leiden tot gezondheidsklachten. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat luchtkwaliteit en de ventilatiehoeveelheid van invloed zijn op slaapkwaliteit. Hoe zit dit nu precies? En is het inderdaad zo dat de nachtrust positief te beïnvloeden is door meer te ventileren? We gaan in dit artikel op basis van bestaande studies in op de relatie tussen luchtkwaliteit, ventilatie en slaapkwaliteit en geven we aanbevelingen voor slaapkamerventilatie-eisen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)49-53
Aantal pagina's5
TijdschriftTVVL Magazine
StatusGepubliceerd - 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit