Beter analyseren van incidenten

M.M.P. Habraken, T.W. Schaaf, van der, B.R. Beusekom, van, C. Huygelen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

17 Downloads (Pure)

Samenvatting

PRISMA-methode biedt de inspectie meer inzicht in medische missers. De inspectie gaat een nieuwe aanpak volgen om oorzaken van medische fouten boven tafel te krijgen. Met de PRISMA-methode, een Amerikaanse strategie, kan het aantal incidenten verder worden teruggedrongen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)940-943
TijdschriftMedisch Contact
Volume60
Nummer van het tijdschrift22
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit