Beta-helical polymers from isocyanopeptides

J.J.L.M. Cornelissen, J.J.J.M. Donners, R. Gelder, de, W.S. Graswinckel, G.A. Metselaar, A.E. Rowan, N.A.J.M. Sommerdijk, R.J.M. Nolte

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

292 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Beta-helical polymers from isocyanopeptides'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology