Bestrijding van insecten in en om menselijke behuizingen. III. Bestrijding van vlooien

A.J. Ophof, J.E.M.H. Bronswijk, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  Samenvatting

  Vlooien zijn donker gekleurde, sterk zijdelings afgeplatte, vleugelloze insecten met goed ontwikkelde poten, waarvan het achterste paar zich ontwikkeld heeft tot "springpoten". Zij hebben stekend-zuigende monddelen en zijn ectoparasieten op allerlei soorten zoogdieren en vogels. Hoewel de verschillende vlooiensoorten een voorkeur hebben voor een bepaalde gastheer, zijn ze lang niet allen daaraan verbonden, zeker niet de soorten die voor ons het meest belangrijk zijn. Zij ondergaan in hun ontwikkeling een complete metamorfose, d.w.z. zij ontwikkelen zich van ei via een larvestadium en verpopping tot volwassen dier (imago). De volwassen insecten leven van het bloed van hun gastheer. Voordat de vrouwelijke vlo haar eieren kan leggen, is een bloedmaaltijd noodzakelijk.
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)75-82
  Aantal pagina's8
  TijdschriftRat en Muis
  Volume22
  StatusGepubliceerd - 1974

  Citeer dit