Bestaat er een verband tussen de organisatiestructuur en de kosten van een openbaar nutsbedrijf in Nederland?

J. Paans, F.L. Willems

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  213 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)91-117
  TijdschriftFinancieel Overheidsbeheer
  Volume55
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1980

  Citeer dit