Bespreking van: 'Techniek in Nederland in de twintigste eeuw, II, Delfstoffen, energie, chemie'

F.K. Boersma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

  90 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)549-551
  TijdschriftBijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden
  Volume116
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit