Besluitvorming bij gebouwinvesteringen

H. Tempelmans Plat, A. Ruokolainen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Vastgoedinvesteerders hebben verschillende doelen. Als gevolg daarvan baseren zij zich op uiteenlopende financiële grondslagen. Een pensioenfonds richt zich op het rendement over een vrij korte periode, terwijl een woningbouwvereniging over een lange periode diensten tegen de laagste kosten aanbiedt. Eigen woning-bezitters combineren verschillende doeleinden. Het moet duidelijk zijn op welke punten verschillen en overeenkomsten bestaan.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)38-40
TijdschriftSerVicE_Magazine
Volume4
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1997

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Besluitvorming bij gebouwinvesteringen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit