Beschermt een voorstekruisbandreconstructie tegen artrose van de knie?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

Letsels van de voorste kruisband (VKB) komen meestal voor bij pivoterende sporten zoals voetbal, hockey, korfbal en zaalsporten. Patiënten krijgen vaak het advies om de VKB te laten reconstrueren omdat ze anders slijtage van de knie krijgen. Het ontstaan van knie-artrose (gonartrose) na een VKB-ruptuur is echter een multifactorieel proces. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het risico op röntgenologische artrose van de knie gelijk is bij patiënten met en zonder reconstructie van de VKB. De in de praktijk vaak gemaakte opmerking ‘U moet uw voorste kruisband laten reconstrueren, anders krijgt u slijtage van de knie’ is onjuist. Indicaties voor een VKB-reconstructie van de knie zijn klachten van invaliderende functionele instabiliteit, bij het hechten van een meniscusruptuur en de wens tot pivoterende (sport)activiteiten.
Vertaalde titel van de bijdrageDoes an anterior cruciate ligament prevent knee osteoarthritis?
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftPhysios
Volume3
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit